Samenwerking versterkt!

Per 1 maart 2016 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen DOCK en BliK. Beide organisaties voeren diensten uit in het sociale domein. BliK is actief als dienstverlener in Schiedam, Hellevoetsluis, Hoogvliet en Pernis. DOCK in Rotterdam, Haarlem, Amsterdam en Zaanstad. In Hoogvliet was al sprake van een constructieve samenwerking tussen beiden binnen Eigen Koers Hoogvliet. Lees verder..

De naam BliK vervalt en de stichtingen SWS Welzijn en SWS Peuters krijgen de toevoeging ‘onderdeel van DOCK’. De staffuncties van DOCK en BLiK worden geïntegreerd. Jan Hoefsloot is vanaf fusiedatum bestuurder van alle stichtingen. Lia Prins legt haar bestuursfunctie neer en is tot de zomer actief met de overdracht implementatie aan Jan Hoefsloot en Caroline Kolenbrander, de nieuwe directeur. De nieuwe locatie wordt de huidige locatie van DOCK aan de Crooswijksesingel 50B in Rotterdam.

BLIK met DOCK

 

 

Eigen kracht

SWS Welzijn adviseert en ondersteunt waar nodig, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het Jongeren Interventie Team (JIT) is daar een mooi voorbeeld van. Jongerenbegeleiders sporen jongeren op die dreigen ‘uit te vallen’, en ondersteunen hen bij het oplossen van hun probleem. Samen met de jongere, familie en vrienden. De aanpak: direct ! De werkwijze: onorthodox ! De resultaten: veelbelovend ! De sociaal werkers binnen en buiten de Wijkondersteuningsteams stimuleren en activeren de eigen kracht van wijkbewoners. Schiedammers doppen, als het kan, het liefst hun eigen boontjes…

 

Eigen kracht

Bewonersinitiatief

Schiedammers ontmoeten elkaar in hun buurt. SWS ondersteunt bewoners in wat zij in hun buurt/wijk willen doen samen met anderen. Hebt u ideeën voor activiteiten, neem contact op. De sociaal werkers van SWS Welzijn ondersteunen u met het uitwerken van ideeën en ondersteunt bij het uitvoeren van uw activiteiten. We geven advies hoe u kunt organiseren en bieden faciliteiten. U bent als bewoner de verbindende factor in uw buurt .Uw initiatieven brengen andere bewoners en sociale partners bij elkaar.

 

Bewonersinitiatief

In beweging

Sporten en bewegen zorgen voor een gezonde leefstijl. Sport en bewegen brengt mensen samen, je ontmoet elkaar als sporter, vrijwilliger of sportcoach. Met projecten als Streetrulez en Groenoord Vrouwen in Beweging brengt SWS Welzijn sport dicht bij de mensen. Welke grote voetballer is er niet begonnen met een potje straatvoetbal op het grasveldje om de hoek….

In beweging

Talentontwikkeling

Om mensen kansen te bieden in de samenleving is een goede basis essentieel. Schiedammers hebben verschillende culturele en sociale achtergronden en interesses. SWS Welzijn houdt daar rekening mee. De sociaal werkers van SWS Welzijn staan midden in de wijk en reageren op de signalen. Zo is het project ‘EU Burgers’ ontstaan, waarin mensen uit Oost Europa begeleid worden in de Nederlandse taal, huisvesting en scholing, zodat zij mee kunnen doen en zich thuis voelen in Schiedam. Schiedammers die om wat voor reden dan ook (analfabetisme, anderstalig) ondersteuning nodig hebben op het gebied van Taal, kunnen op veel plekken terecht voor laagdrempelige Taallessen, georganiseerd door vrijwilligers of docenten.

 

Talentontwikkeling

SWS Peuters

Peuters leren spelenderwijs en in hun eigen tempo. De peuterspeelzalen van SWS Peuters biedt uw peuter veiligheid en kwaliteit in een vertrouwde, veilige omgeving. Gekwalificeerd personeel begeleidt uw kind zo goed mogelijk, zodat vaardigheden spelenderwijs kunnen ontwikkelen.
Soms is het voor ouders een grote stap om hun kind voor het eerst bij een vreemde te brengen. Daarom biedt het peuterwerk ook activiteiten aan zoals Dreumesgroepen en Samenspel op Maat die hierop inspelen zodat peuters en hun ouders via een geleidelijk proces met leeftijdsgenootjes en verschillende spel- en leermaterialen in aanraking komen. Bij acht basisscholen in Schiedam hebben we 23 peuterspeelzaalgroepen en 6 samenspelgroepen.

SWS Peuters